Stohová řezačka pro ořez tiskovin na daný obdélníkový formát. Tuto řezačku používáme pro ořez letáků, vizitek, pozvánek, brožur a jiných tiskovin, kde je důležitý přesný řez. Tato řezačka má délku řezu: 475 mm, délku vloženého stohu: 450 mm, minimální zbytkový řez: 35 mm a maximální výška stohu je 80 mm.

FUNKCE STOHOVÉ ŘEZAČKY:

  • Programovatelný doraz s přesností 0,1 mm
  • Výška stohu 80 mm
  • Délka řezu 475 mm
  • Hloubka stohu 450 mm