Při přípravě tiskových dat pro ořez je důležité věnovat pozornost několika klíčovým aspektům, aby byl výsledný tisk přesně podle vašich představ. Zde jsou základní pokyny, které je potřeba dodržet:

Ořezové značky

Pro obdélníkové tiskoviny je nezbytné vložit do tiskových dat ořezové značky. Ty by měly být umístěny 2 mm od zamýšleného ořezu tiskoviny. Ořezové značky slouží jako průvodce pro tiskaře, kde má být tiskovina oříznuta a zajistí, že ořez bude proveden přesně a bez nepřesností.

Spadávka

Spadávka je dodatečný prostor navíc, který se přidává ke grafice sahající až k okrajům tiskoviny. Obvykle se doporučuje přidat 3–5 mm spadávky, aby se po ořezu předešlo bílým okrajům a nežádoucím efektům.

Ochranná zóna

Ochranná zóna je oblast, kde by neměly být umístěny žádné důležité grafické prvky, jako jsou texty nebo loga. Doporučuje se udržet tyto prvky alespoň 3–5 mm od okraje tiskoviny, aby nedošlo k jejich ořezu nebo deformaci při finálním zpracování.

Ořezová linka

Pro tiskoviny s tvarovým ořezem je nutné mít v tiskovém souboru speciální ořezovou linku. Tato linka označuje přesný tvar, podle kterého má být tiskovina oříznuta. Je důležité, aby ořezová linka byla správně nastavena a aby byla v souboru jasně rozpoznatelná.

Pro více informací o tom, jak správně vytvořit ořezovou linku, se podívejte na náš článek: Ořezová vrstva pro tvarový ořez, který se tomuto tématu věnuje podrobněji.

Při dodržení těchto pravidel zajistíte, že vaše tiskoviny budou ořezány přesně podle vašich požadavků a budou vypadat profesionálně. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejistot se neváhejte obrátit na naše odborníky v COPY Ostrava, kteří vám s přípravou tiskových dat rádi pomohou.