Abychom mohli zajistit kvalitní a uspokojivý výsledek tisku, je důležité, aby Vámi zaslaná data splňovala určité základní požadavky. Tyto požadavky se týkají nejen technických parametrů, jako jsou rozměry, rozlišení nebo barevný prostor, ale také obsahové a kompoziční stránky grafického návrhu.

Správná příprava dat pro tisk je klíčová pro dosažení očekávaného výsledku a předejití případným komplikacím nebo zpožděním ve výrobě. Jako zákazník máte jistě určitou představu o tom, jak by měl výsledný produkt vypadat, a naším úkolem je tuto představu co nejpřesněji realizovat.

Proto je důležité, abyste při přípravě grafických podkladů věnovali pozornost několika základním oblastem, které mají přímý vliv na kvalitu a proveditelnost tisku. Patří mezi ně správné nastavení rozměrů a použití odpovídajícího barevného prostoru, zahrnutí dostatečné spadávky pro bezokrajový tisk, respektování ochranné zóny pro důležité informace a grafické prvky, a v neposlední řadě i vhodné umístění symetrických tvarů a objektů.

V následujících odstavcích se budeme podrobněji věnovat jednotlivým požadavkům na grafická data a poskytneme vám praktické tipy a doporučení, jak připravit podklady tak, aby výsledný tisk splnil vaše očekávání. Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo budete potřebovat radu či asistenci, náš tým zkušených grafiků a tiskových specialistů je vám kdykoli k dispozici.

Společně můžeme vytvořit tiskoviny, které budou nejen vizuálně atraktivní a profesionálně zpracované, ale také technologicky zvládnuté a připravené pro bezproblémovou produkci. Věnujte prosím pozornost následujícím doporučením a pokud si nebudete jisti, zda vaše data splňují všechny požadavky, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli dosáhnout nejlepšího možného výsledku.

Správný rozměr grafických dat

Při přípravě grafických podkladů pro tisk je důležité zajistit, aby měla data správný rozměr nebo alespoň odpovídající poměr stran. Tento krok je klíčový pro dosažení požadovaného výsledku a předejití možným komplikacím při tisku.

Představme si například, že objednáváte vizitky o rozměrech 90x50 mm. V takovém případě by rozměry vaší grafiky měly být (bez spadávky) přesně 90x50 mm, případně jejich násobky (180x100 mm, 270x150 mm apod.). Dodržením těchto rozměrů zajistíte, že se vaše grafika správně umístí na tiskové médium a výsledný produkt bude mít požadovanou velikost.

Pokud byste zaslali data s odlišnými rozměry nebo nesprávným poměrem stran, mohlo by dojít ke zkreslení nebo nechtěnému oříznutí části grafiky při tisku. To by mohlo vést k nespokojenosti s výsledným produktem a dodatečným nákladům na úpravu a opakovaný tisk.

Proto vždy pečlivě zkontrolujte rozměry svých grafických dat před odesláním do tisku. Ujistěte se, že odpovídají specifikacím požadovaného produktu, a v případě nejasností se neváhejte podit s naším týmem zkušených grafiků, kteří vám rádi pomohou s přípravou podkladů.

Význam spadávky v grafických datech

Pokud požadujete bezokrajový tisk, tedy tisk až po samotný okraj papíru či jiného média, je nezbytné do svých grafických dat zahrnout takzvanou spadávku. Spadávka představuje alespoň 2mm přesah grafiky přes rozměr požadovaného výrobku na každou stranu. Tento přesah by měl být vyplněn pozadím nebo jinou grafikou, nikoliv ponechán bílý.

Důvod, proč je spadávka tak důležitá, spočívá v technologii tisku a následného ořezu produktu. Při tisku se grafika umístí na médium většího rozměru, než je výsledný produkt, a po tisku se ořízne na požadovanou velikost. Spadávka zajišťuje, že i po oříznutí bude grafika sahat až po okraj média bez nežádoucích bílých okrajů.

Pro lepší představu si vezměme opět příklad s vizitkami o rozměrech 90x50 mm. Chcete-li, aby byly vizitky potištěny až po okraj papíru, je třeba zaslat grafická data o rozměrech 94x54 mm, tedy s 2mm spadávkou na každé straně. Při výrobě se pak 2mm rámeček okolo ořízne, čímž se dosáhne požadovaného formátu 90x50 mm s potiskem až po okraj.

Pro usnadnění přesného ořezu je vhodné do grafiky zahrnout i ořezové značky, které určují místo, kde má být výsledný produkt oříznut. Většina grafických programů má funkci pro přidání spadávky a ořezových značek, případně vám s jejich vytvořením rádi pomohou naši grafici.

Nezapomeňte tedy při přípravě dat pro bezokrajový tisk vždy zahrnout dostatečnou spadávku a ideálně i ořezové značky. Předejdete tím zbytečným komplikacím a zajistíte, že výsledný produkt bude vypadat přesně podle vašich představ.

Ochranná zóna v grafických datech

Při navrhování grafiky pro tiskové produkty je důležité myslet nejen na spadávku, ale také na ochrannou zónu. Ochranná zóna představuje pomyslný rámeček uvnitř grafiky, který by měl zůstat bez důležitých informací, jako jsou texty, loga nebo jiné klíčové prvky.

Doporučujeme dodržet ochrannou zónu minimálně 2 mm dovnitř od výsledného okraje výrobku. Důvodem je riziko nechtěného oříznutí části grafiky vlivem drobných výrobních odchylek při ořezu. I když se snažíme o maximální přesnost, není vždy technologicky možné zaručit ořez přesně v požadovaném místě na desetinu milimetru.

Představme si opět příklad s vizitkami o rozměrech 90x50 mm. Pro umístění důležitých informací a grafických prvků bychom měli využít pouze plochu 86x46 mm ze středu grafiky. Tím vznikne bezpečný rámeček 2 mm od zamýšlených okrajů výrobku, který zabrání ztrátě důležitých dat při ořezu.

Pokud byste umístili text, logo nebo jiný klíčový prvek příš blízko okraje grafiky, hrozí, že by mohlo dojít k jeho částečnému nebo úplnému oříznutí. To by mohlo negativně ovlivnit čitelnost a estetickou hodnotu výsledného produktu.

Velikost ochranné zóny se může lišit v závislosti na typu produktu a použité technologii tisku a ořezu. Pro standardní produkty, jako jsou vizitky, letáky nebo brožury, je většinou dostačující ochranná zóna 2 mm. U větších formátů nebo speciálních produktů může být vhodné zónu rozšířit, vždy je však dobré se poradit s odborníky z tiskárny.

Zahrnutí dostatečné ochranné zóny do grafických dat je jednoduchým, ale efektivním způsobem, jak předejít nežádoucím komplikacím při tisku a ořezu. Vaše důležité informace a grafické prvky tak zůstanou nedotčené a výsledný produkt bude vypadat profesionálně a podle vašich představ.

Problematika symetrických tvarů v grafických datech

Při navrhování grafiky pro tiskové produkty je třeba mít na paměti i problematiku symetrických tvarů, zejména pokud jsou umístěny blízko okrajů výsledného výrobku. I když se může zdát, že přidání symetrického rámečku nebo jiného prvku rovnoběžně s okrajem dodá návrhu na estetice, ve skutečnosti to může způsobit komplikace při výrobě.

Představme si, že navrhujete vizitku s rovnoměrným rámečkem o tloušťce 3 mm po všech stranách, který má být vzdálený přesně 3 mm od okraje. V ideálním světě by výsledná vizitka měla mít tento rámeček dokonale symetrický a ve stejné vzdálenosti od okraje na všech stranách. Realita tisku a ořezu je však trochu jiná.

Vlivem drobných výrobních odchylek a technologických limitů nemusí být výsledný rámeček po ořezu přesně 3 mm od okraje naech stranách. Na jedné straně může být vzdálený 2 mm, na druhé 4 mm apod. Tyto rozdíly mohou být pouhým okem těžko postřehnutelné, ale při bližším zkoumání mohou působit rušivě a neprofesionálně.

Podobný problém může nastat i u jiných symetrických tvarů, jako jsou kruhy, ovály nebo pravidelné mnohoúhelníky, pokud jsou umístěny blízko okrajů výrobku. I malá odchylka při ořezu může narušit jejich symetrii a estetickou hodnotu.

Abyste se vyhnuli těmto problémům, doporučujeme se při navrhování grafiky vyvarovat umisťování symetrických tvarů a prvků do těsné blízkosti okrajů výrobku. Pokud je to možné, nechte raději kolem symetrických tvarů dostatečnou rezervu nebo je umístěte dále od okrajů, kde budou méně náchylné na vliv drobných výrobních odchylek.

Pokud se symetrickým tvarům nelze vyhnout, je dobré se poradit s odborníky z tiskárny, kteří vám pomohou najít optimální řešení s ohledem na použitou technologii tisku a ořezu. Společně můžete najít alternativní umístění nebo úpravu designu tak, aby se minimalizovalo riziko nežádoucích odchylek při výrobě.

S trochou plánování a spolupráce s tiskovými experty můžete vytvořit grafické návrhy, které budou nejen esteticky působivé, ale také technologicky proveditelné a odolné vůči drobným výrobním odchylkám. Výsledkem bude profesionálně vypadající produkt, který bude přesně odpovídat vašim představám.