Práce s přímými barvami a tvarovým ořezem v CorelDraw může zvýšit kreativitu a profesionalitu vašich tiskovin. V tomto článku vám ukážeme, jak správně nastavit přímou barvu pro tvarový ořez, a také jak využít již připravenou paletu přímých barev.

Editor palety

Aby jste mohli přidávat nové barvy, otevřete Editor palety, který spravuje barvy ve všech dostupných paletách barev a umožňuje vytvářet nové palety. 

V horním menu klikněte na nabídku "Okno" najeďte myší na "Palety barev" a následujícím menu klikněte na "Editor palety"

Po spuštění editoru palet máte možnost vytvořit novou paletu, speciálně určenou pro ukládání přímých barev.

Klikněte na tlačítko zvýrazněné červeným obdélníkem

Pojmenujte ji např. Přímé_barvy a siskněte "Uložit".

Nyní se ocitneme zpět v Editoru palety kde klikneme na tlačítko "Přidat barvu"

V prohlížeči barev nadefinujte pomocí hodnoty CMYK purpurovou barvu (C-0, M-100, Y-0, K-0) a klikněte na tlačítko "OK"

Tímto krokem jste si přidali běžnou barvu, nyní přepněte ve spodní části editoru z nabídky "Zpracovávat jako" z Procesní na Přímé a pojmenute ji CutContourCut

Zavřete editor stisknutím tlačítka OK. Změny se uloží.

Použití přímé barvy

Pokud nevidíte v pracovním prostředí nově vytvořenou paletu, zobrazte si ji z horního menu nabídkou "Okno" - "Ukotvitelné panely" - "Palety"

Touto volbou se na pracovní ploše zobrazí všechny dostupné palety k výběru, zaškrtněte si nově vytvořenou paletu "Přímé_barvy"

Použití

Tvarový ořez je definován jakýmkoliv vektorovým tvarem. V našem případě kruh, kterému dáte obrysovou barvu, kterou jste si právě vytvořili pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši na tuto barvu. Objekt tvaru musí být samozřejmě označen výběrem. Nezapomínejte na spadávku, která je v tomto případě přesah grafiky přes požadovaný tvar.

Nahrání již hotové palety barev

Abyste nemuseli ztrácet čas a mohli se věnovat přípravě dat pro své zákazníky, můžete si stáhnout paletu přímých barev a pouze ji nahrát do Corelu pomocí tlačítka ve tvaru složky, označeným červeným rámečkem.