Tisk vaší projektové dokumentace objednávejte e-mailem na adresu: info@copyostrava.cz. Do přílohy e-mailu nahrajte buď jednotlivé výkresy nebo kompletní projektovou dokumentaci, zabalenou v zip souboru. Pokud je příloha větší, jak 15 MB, použijte prosím Úschovnu.

Kontaktní údaje:

Objednávka by měla obsahovat vaše kompletní údaje, jako je vaše Jméno a Příjmení, popřípadě firmu telefonní kontakt pro případ, že bychom s vámi potřebovali vaši objednávku zkonzultovat. Pokud si objednávku bude vyzvedávat někdo jiný, napište nám to.

Specifikace tisku:

Specifikujte prosím co nejvíce vaši objednávku. Velice nám to usnadní její odbavení a tím i zkrátí dobu vyhotovení. Zde uvadíme příklad specifikací:

Tisk příloh: barevně / černobíle, jednostranně / oboustranně.
Tisk výkresů: formát výkresů, pokud se liší od skutečně exportovaného formátu; zda-li máme výkresy složit na A4.
Zařazení do složek: pokud výkresy do složek zařadit nepotřebujete, dodáme vám je v plastové fólii.
Kompletace + popis složek: pokud potřebujete výkresy rozdělit, seřadit a zkompletovat na jednotlivé paré, popřípadě pokud si přejete polepit složky štítky.
Počet kusů výkresů nebo celých paré